• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o w Ciechocinku uprzejmie informuje, że będzie dokonywał niszczenia (brakowania) indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów korzystających ze świadczeń Szpitala w latach: 1994-1995.

Dokumentacja indywidualna pacjenta przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi na pisemny wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadku śmierci pacjenta - osobom przez niego upoważnionym.

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu, prosimy, aby do dnia 20 kwietnia 2016 r. złożyły wniosek w Kancelarii Zarządu KSU w Ciechocinku, ul. Zdrojowa 17 lub w pokoju nr 50 w Aleksandrowie Kuj., ul. Narutowicza 12 w godz. 8.00-15.00.
Dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po upływie wymaganego okresu przechowywania, zostanie komisyjnie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.159) oraz § 75 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., nr 252, poz. 1697 z późn. zm.).

 

aleksue 

ciechue

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego

Tradycje Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego sięgają 1922 roku. To właśnie wtedy w opuszczonych przez zaborców obiektach w Aleksandrowie Kujawskim powstał ze składek ówczesnych pracowników Dyrekcji Kolei w Warszawie "Dom Wypoczynkowy Kolonii Letnich", stopniowo przekształcany w Zakład Leczniczy. 

W latach trzydziestych minionego stulecia został przejęty przez stowarzyszenie pod nazwą "Rodzina Kolejowa". Pod zarządem stowarzyszenia funkcjonował oraz rozwijał się w Aleksandrowie Kujawskim jako Zakład Przyrodoleczniczy aż do czasu wybuchu II Wojny Światowej.

Po II Wojnie Światowej Zakład wznowił działalność pod nazwą "Sanatorium Zdrojowe Kolei Państwowych" w czterech pawilonach przy ulicy Narutowicza 12.

Pierwszy pawilon "Kolejowego Sanatorium Zdrojowego" w Ciechocinku wybudowano przy okazji odbudowy Dworca PKP ze zniszczeń wojennych i oddano uroczyście do użytku w dniu 1 maja 1952 roku. 
W ciągu następnych kilkunastu lat sanatorium ciechocińskie dynamicznie się rozwinęło. W kwartale ulic Widok - Zdrojowa i (obecnie) B. Alberta powstał obiekt na 200 łóżek z pełnym zapleczem diagnostycznym i zabiegowym oraz rehabilitacyjnym basenem termalnosolankowym.

W dniu 1 stycznia 1972 roku zostaje połączone Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe w Ciechocinku z Sanatorium w Aleksandrowie Kujawskim. Od tej pory aleksandrowski obiekt jest Oddziałem zamiejscowym ciechocińskiego sanatorium. 
Wyremontowany i zmodernizowany w latach 1974-1990 oddział również posiada pełną bazę diagnostyczną i zabiegową oraz własny rehabilitacyjny basen termalny. Każdy z obiektów dysponuje bazą hotelową na 200 miejsc i zajmuje się przede wszystkim leczeniem uzdrowiskowym, profilaktyką i rehabilitacją medyczną.

1 Października 1991 roku "Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe" zostaje przekształcone w "Szpital Uzdrowiskowy". Dla przyjeżdżających tutaj kuracjuszy oznacza to szerszy zakres usług - całodobową, bardziej intensywną i systematyczną opiekę lekarską oraz pielęgniarską, możliwość przeprowadzenia badań specjalistycznych i diagnostycznych lub konsultacji a także wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych.

Reforma ochrony zdrowia w Polsce powoduje, że z końcem 1998 roku Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku z Oddziałem zamiejscowym w Aleksandrowie Kujawskim opuszcza struktury PKP i od 1 Stycznia 1999 podejmuje działalność w formie spółki prawa handlowego jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

Obie placówki Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Ciechocinku specjalizują się w szczególności w leczeniu schorzeń narządu ruchu, reumatycznych i pourazowych, choróbach układu nerwowego, górnych dróg oddechowych i układu krążenia. 
Oprócz tego świadczymy usługi hotelowe, żywieniowe, organizacji kongresów, zjazdów i konferencji.

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku położony jest w centrum uzdrowiska, w pobliżu słynnych ciechocińskich dywanów kwiatowych, Parku Zdrojowego oraz tężni. 
W naszym obiekcie "pod jednym dachem" oferujemy Państwu bazę hotelową o wysokim standardzie i pełną bazę diagnostyczną i leczniczo - zabiegową.

Przez całą dobę czuwa nad Państwem profesjonalny personel medyczny. W obiekcie jest dostęp do bezprzewodowego internetu.

Aktualne promocje

Oferty pracy

X